İstanbul SKUP & Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 

2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, insanlar ve gezegenin şimdiki ve gelecekteki refahına yönelik bir yol haritası olarak kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin (2030 Agenda for Sustainable Development) temelini 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) oluşturmaktadır. İstanbul SKUP Projesi de SKA’lar ile maksimum düzeyde uyum sağlamayı ve kentin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından geliştirilen “SKA Proje Değerlendirme Aracı” kullanılarak İstanbul SKUP için belirlenen 28 sürdürülebilirlik ilkesi ve 80 performans kriteri doğrultusunda değerlendirme çalıştayları gerçekleştirilmiş ve projenin SKA’lara uyumluluk potansiyelini gösteren özgün bir SKA profili oluşturulmuştur.