Projelerin her biri için, projeleri detaylandıran ve bunların uygulanması için yapılması gereken faaliyetlere rehberlik oluşturacak proje kartları hazırlanmıştır.

Bu 26 proje çok çeşitli niteliktedir. Bazıları birkaç alt projeden oluşmaktadır. Örneğin; raylı sistem ağının genişletilmesi projesi açısından bu durum geçerlidir. Her bir raylı sistem hattı için fizibilite çalışması yapılacak olup, bu çalışmaların sonuçlarına göre, bazı alt projeler hızlı bir şekilde uygulanmak üzere seçilirken, bazılarının fizibilite çalışmalarında gerekli kriterlere uygun olmaması sebebiyle uygun kriterlere göre değiştirilmeleri söz konusu olabilecektir. Bazı projeler açısından ise, uygulamanın ilk adımı bir pilot proje olacaktır. Pilot uygulamanın başarısına ilişkin değerlendirmeler de, belirli bir ölçüde, ileride atılacak adımları belirleyecektir. Mahalle Hareketlilik Hizmet Merkezlerinin oluşturulması gibi bazı projeler sınırlı finansmana ve vatandaşların kapsamlı katılımına ihtiyaç duyduğu için sıkı işbirliklerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Müdahaleden etkilenen cadde ve kavşaklardaki tüm fiziksel değişimleri içerecek şekilde toplu taşıma merkezlerine bağlanan besleyici bisiklet güzergâhlarının oluşturulması, toplu taşıma merkezlerinde güvenli park yerleri, işaretler, korkuluklar rampalar/asansörler içeren güvenli ve yüksek kaliteli bisiklet tesislerinin kurulması ve yerleşim alanlarında ve iş merkezleri, eğitim kurumları, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi önemli cazibe merkezlerinin yakınında güvenli ve yüksek kaliteli bisiklet park tesisleri kurulması gerekmektedir.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar
Vatandaşlar, Bisikletli ulaşımı savunan
STK’ler, İBB, İlçe Belediyeleri
İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Vatandaşlar, Bisikletli ulaşımı savunan
STK’ler, İlçe Belediyeleri, İSPARK

Düşük Salım Bölgeleri (DSB’ler) erişimin düşük salım yapan taşıtlarla sınırlı olduğu alanlardır. Bu uygulama ile kirleticiliği yüksek taşıtların erişiminin kısıtlandığı veya caydırıldığı bir alan tanımlanarak hava kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Daha çok, arazi kullanımının yoğun, trafiğin fazla ve hava kirliliği etkilerine maruz kalan nüfusun yüksek olduğu merkezi bölgelerde uygulanır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar
Genel nüfus, özellikle DSB’lerine yakın yerlerde yaşayan gruplar İBB veya uygulamanın yönetimi amacıyla oluşturulan yeni bir birim Halk, toplu taşıma ve yük taşımacılığı işletmecileri

Elektrikli Bisikletler ve Elektrikli Skuterler projesi kapsamında yapılması gereken eylemler; Özellikle kentin engebeli bölgelerinde, özel otomobile seçenek olarak sunulan e-skuter ve e-bisiklet kullanımının bisiklet şeritleriyle entegre edilmesi, skuter ve bisikletlerin gelişigüzel yerlerden çok ilgili istasyonlara (park yerlerine) yerleştirilmesinin teşvik edilmesi şeklinde sıralanmaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar
Üniversite öğrencileri, genç çalışan nüfusİBB Ulaşım Planlama Müdürlüğüİş Dünyası

Metrobüsün karbonsuzlaştırılması kapsamında mevcut filonun elektrikli otobüslerle yenilenmesi gerekmektedir. Elektrikli otobüsler, düşük düzeyde salım yapan ve bu özellikleri ile hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayan toplu taşıma taşıtlarıdır. Elektrikli otobüslerin, elektriği depolayabilen bataryalı veya harici bir kaynaktan sürekli olarak beslenen troleybüs (havai hat-kataner) gibi çeşitli türleri bulunmaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar
İstanbul halkı, özellikle Metrobüse yakın bölgelerde yaşayan nüfus İBB / İETT Toplu taşıma taşıt işletmecileri

Toplu Taşıma otobüs filosunun karbonsuzlaştırılması kapsamında mevcut filoya elektrikli otobüslerin eklenmesi gerekmektedir. Elektrikli otobüsler, düşük düzeyde salım yapan ve bu özellikleri ile hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayan toplu taşıma taşıtlarıdır. Elektrikli  otobüslerin, elektriği depolayabilen bataryalı veya harici bir kaynaktan sürekli olarak beslenen troleybüs (havai hat-kataner) gibi çeşitli türleri bulunmaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar
Genel nüfus, özellikle otobüs hatlarının fazla olduğu ana arterlerin yakınında yaşayan gruplar İBB / İETT Toplu taşıma taşıt işletmecileri

Proje kapsamında yapılması gereken eylemler;

•  Cadde geometrisindeki değişiklikler ile yol alanının yeniden tahsisi ve (etkileşimli) işaretlerin uygulanması,

•  Hacim kontrol önlemleri (örneğin, yön değiştiriciler, yol daraltmalar/dar boğazlar, trafik çemberleri, tek yön/yol kapatma, zaman sınırlamaları),

•  Hız kontrol önlemleri (örn. işaretler, hız tabelaları ve tamponları, dokulu kaldırımlar, yükseltilmiş yaya geçitleri / kavşaklar, yol/ şerit genişliği) şeklinde sıralanmaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar
Mahalle sakinleri ve hassas karayolu
kullanıcıları (çocuklar, yaşlılar, engelli
bireyler, ebeveynler/bakıcılar)
İBB Ulaşım Planlama MüdürlüğüMahalle sakinleri ve esnaf, okul servisi
şirketleri

Proje kapsamında yapılması gereken eylemler;

•  Cadde geometrisindeki değişiklikler ile yol alanının yeniden tahsisi ve (etkileşimli) işaretlerin uygulanması,

•  Hacim kontrol önlemleri (örneğin, yön değiştiriciler, yol daraltmalar/dar boğazlar, trafik çemberleri, tek yön/yol kapatma, zaman sınırlamaları),

•  Hız kontrol önlemleri (örn. işaretler, hız tabelaları ve tamponları, dokulu kaldırımlar, yükseltilmiş yaya geçitleri / kavşaklar, yol/şerit genişliği) şeklinde sıralanmaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar
Mahalle sakinleri ve hassas karayolu
kullanıcıları (çocuklar, yaşlılar, engelli
bireyler, ebeveynler/bakıcılar)
İBB Ulaşım Planlama MüdürlüğüMahalle sakinleri ve esnaf, okul servisi
şirketleri

Mevcut ana kavşakların yaya ve bisiklet dostu hale getirilmesi için iyileştirilmesi/geliştirilmesi gereken eylemler; hizalama, kaldırım, yüzey kaplama, işaretler, yol işaretleme, aydınlatma, bitkilendirme, bordürler, bisiklet bekleme cepleri vb. dahil tasarımın iyileştirilmesi, trafik ışığı Döngü zamanlamaları ve yayalar ve bisikletliler için bekleme süresi ile ilgili olarak işleyişin iyileştirilmesi şeklinde sıralanmaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar
Mahalle sakinleri ve hassas karayolu kullanıcıları (çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler, ebeveynler/bakıcılar), işletmelerİBB Ulaşım Planlama MüdürlüğüMahalle sakinleri ve işletme sahipleri

Deniz ulaşımının türel dağılımdaki payının arttırılması için önerilenler;

Deniz taksilerinin devreye girmesi,

Deniz ulaşımı için talep edilen hatlarının tanımlanması,

Yeni iskeleler ve hatların tanımlanması,

Vapur envanterinin gereksinimlere göre düzenlenmesi şeklinde sıralanmaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Toplu taşıma kullanıcıları

İBB

Ulaşım işletmecileri

Gerçek Zamanlı Yolcu Bilgisi:

Gerçek zamanlı yolcu bilgi sisteminin toplu taşıma sisteminin tüm türlerini kapsayacak şekilde geliştirilmesi.

• Hem ofisin hem de araç üstü sistemlerin geliştirilmesi.

Açık Veri:

Yüksek kaliteden ödün vermeden açık veri portalının mümkün olduğunca geliştirilmesi.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

İBB TT İşletmeleri, Kent halkı

İBB

Her bir veri kaynağı sahibi

Ağ Yönetim Kontrol Merkezi (İAYKM) projesinin temel amacı, İstanbul metropoliten alanındaki karayolu ağında tüm gelişmelerin tek bir merkezden izlenmesini sağlamaktır. Bu kontrol merkezi ve işletme platformu, karayolu ağını kullanan tüm ulaşım türlerini kapsayacaktır. Mevcut Ulaşım Yönetim Merkezi’ni (UYM), karayolu ağındaki tüm ulaşım türleri için bilgi sunacak tek bir işletim platformuna uyarlamak için bazı hazırlık çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Taşıt sürücüleri, otobüs kullanıcıları, acil hizmetler, İBB ve kentliler

İBB Trafik Müdürlüğü

Halk, toplu taşıma ve acil hizmetler

İlerleyen süreçte İstanbul’un farklı bölgelerini kapsayan aşamalandırılmış bir program ile, her İlçenin Minibüsçüler Esnaf Odası araçlarına İstanbulkart validatör takılacak ve nakit ödemeden (mesafeye dayalı ücretten) İstanbulkart ile sabit ücrete geçilecektir. Bunun yapıldığı alanlarda İBB, yolcu sayılarını kaydedecek ve buna istinaden daha büyük ve daha nitelikli araçlarla sabit duraklarda minibüs hizmetlerini yeniden planlayacak ve araçların sürücüleri için eğitim programı başlatacaktır. Hizmetler yeniden planlandıktan ve yeni ağlar uygulamaya konulduktan sonra, midibüs hizmetleri için yeni bir sabit ücret ve İstanbulkart’ın kullanıldığı diğer tüm toplu taşıma hizmetleri için geçerli olan standart imtiyazlı ücret koşulları geçerli olacak şekilde yeni bir brüt maliyet sözleşmesi rejimi başlatılacaktır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Yolcular

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü

Bazı minibüs esnaf odaları

Metro istasyonu hizmet bölgesinin istasyona erişimini sağlayacak minibüs besleyici hatları önerilmektedir. Güzergâhlar, kamu ihalesi (belediye işletmesi teklif verme hakkına sahip değildir) ile pilot olarak 2-3 yıl boyunca sözleşmeye bağlanacaktır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Seçilen istasyonların hizmet alanında yaşayanlar.

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü

İBB veya özel yeni bir birim Halk ve Toplu taşıma işletmecileri

Mevcut hatlarda otobüs hizmetlerinin sıklıklarının arttırılması. Toplu taşıma hizmetlerinin kalitesinde standartlaştırılması. Bu kapsamda, bazı ek araçların satın alınması ve ek sürücüler istihdam edilmesi gereksinimi ve dolayısıyla işletme maliyetlerinin artması beklenmektedir.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Kentliler, özellikle çeperde yaşayan

otomobil sahibi olmayan bireyler

İBB, İETT

İlçe otoriteleri. Otobüs parkı ve servisi için biraz ekstra alan gerekebilir. Minibüs operatörleri bilgilendirilmelidir (iyileştirilmiş besleyici güzergâh hizmetleri sağlama projesi için katılımlarına paralel proje).

Mevcut karma trafik akışından veya park şeritlerinden oluşturulan özel otobüs şeritlerinden bir ağ tanıtılması.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Toplu taşıma kullanıcıları; otobüs, minibüs ve dolmuş işletmecileri

İETT

Minibüs ve dolmuş işletmecileri, polis

Park et devam et sistemi özel otomobil kullanıcılarının toplu taşıma sistemine geçmesine olanak sağlar. Daha fazla özel otomobil kullanıcısını, en azından seyahatlerinin bir bölümünde toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmek için kent merkezi çevresindeki park et devam et alanlarının sayısı artırılmalıdır. Özellikle yeni ve mevcut metro istasyonları için yeni park et devam et alanları düşünülmelidir.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Özel otomobil kullanıcıları

İBB, İSPARK

Planlanmış ve yapımı devam eden 27 proje ile 2029 yılına kadar raylı sistem ağının genişletilmesi.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Toplu taşıma kullanıcıları

İBB, Altyapı sağlayıcısı; Metro İstanbul, İşletmeci

Tüm ulaşım işletmeleri

Transfer Merkezleri Sistemlerinin Oluşturulması – Yaygınlaştırılması projesi kapsamında;

Toplu taşıma bilgilendirmesi ve toplu taşıma ağı tanıtımında tutarlı bir bütünsel ağ yaklaşımı uygulanması,

Toplu Taşıma Bölgeleri bazında hizmetlerin tanıtımı ve planlanması,

Yolculuk esnekliğini sağlamak ve toplu taşıma ile yolculukların önündeki engelleri kaldırmak için tasarlanmış bütünleşik bir altyapı için bir politika geliştirilmesi ve uygulanması önerilmektedir.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

İBB, İETT, İstanbul Metro AŞ, TCDD, Kent halkı

İBB

İETT, İstanbul Metro, TCDD A.Ş

Proje, İstanbul’daki yük dağıtımının neden olduğu olumsuz etkileri azaltmayı ve İstanbul’un lojistik tedarik zincirini daha iyi anlamayı hedeflemektedir. Bunu yapmak için, İnşaat Malzemeleri Konsolidasyon Merkezleri (İKM) projesi, tedarik zinciri yönetiminin iyileştirilmesine (örneğin; tedarikçinin iş birliği şemaları) ve inşaat sektörünün lojistik maliyetlerini, tıkanıklığı, kazaları ve sera gazı salımlarını, hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için İKM kurulmasına odaklanmaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Kamu otoriteleri, ulaşım şirketleri, inşaat şirketleri ve genel halk

İBB veya uygulamanın yönetimi amacıyla oluşturulan yeni bir birim

Kamu otoriteleri, Nakliye şirketleri, İnşaat şirketleri, Araştırma kuruluşları

Kurumsal Hareketlilik Yönetiminin Uygulanması, kentlileri sürdürülebilir ulaşım türlerini kullanmaya yönlendirmek amacıyla İBB tarafından yürütülmesi öngörülen örgütlü ve sistematik uygulamaları kapsamaktadır. Bu uygulamalar arasında bireylere bisiklet kullanmanın yararları konusunda bilgilendirmeler yapmak, çalışanlar için bisikleti kullanılabilir hale getirmeyi desteklemek, yaya yolculuklarını teşvik etmek için kampanyalar düzenlemek gibi eylemlerin yanında evden çalışma, esnek çalışma saatleri vb. konularda kurumlara sunulması planlanan eylemler yer almaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

İBB/İSPARK, özel işletmeler ve diğer kuruluşlar ve çalışanları

İBB

İş dünyası, Eğitim kurumları vb.

Nüfusun çeşitli farklı hareketlilik ihtiyaçlarını kolaylaştırmak ve yerleşim bölgelerinde kargo teslimini düzenli hale getirmek için mahalle düzeyinde hareketlilik merkezleri açılması.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Yerleşim bölgeleri sakinleri, seçilmiş işletmeler.

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü

İş dünyası, lojistik paydaşları.

Mahalle sakinlerinin park izni planı oluşturulması, düzenleme bölgesindeki sakinlere, görece düşük fiyatlarla park izni sunarak taşıtlarını evlerinin yakınında bir yere bir ek ödeme yapmadan park edebilme olanağı sağlamaktadır.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Etkilenen alanlardaki çevre sakinleri

İBB/ İSPARK

İBB, İSPARK

İSPARK

Ücretlerin toplanması ve yönetim raporlarının sunulması da dahil olmak üzere, ödemenin tercihen mobil uygulama üzerinden yapıldığı bir otomatik ödeme sistemi ihalesi.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Kentliler/Kullanıcılar, İBB/İSPARK

İBB, İSPARK

İSPARK, hizmet sağlayıcısı

Farklı otopark alanlarının kapsamlı tanımlanması ile bu alanlarda uygun fiyatlandırma ve etkili yaptırım sayesinde verimli bir otopark düzenlemesinin uygulanmasına yönelik izlenecek adımların açıklanması.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

İBB/ İSPARK, Kent nüfusu, etkilenen alanlardaki çevre sakinleri

İBB, İSPARK

İSPARK, İlçeler, etkilenen alanlardaki çevre sakinleri, özel işletmecilerin otopark hizmetleri

Park etmiş taşıtların ödemelerini kontrol eden ve ödeme yapılmadığında para cezası düzenleyen bir otopark görevlisi ekibinin oluşturulması.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Vatandaşlar (etkilenen bölgelerde), İBB/İSPARK

İBB, İSPARK

İSPARK

Tıkanıklık Fiyatlandırması, genellikle kent merkezinde bulunan bir bölgedeki trafik tıkanıklığını gidermek ve hava kalitesini iyileştirmek amacıyla; talep yönetimi stratejisinin bir parçası olarak, kısıtlanmış bir alana girebilmek için kullanıcılar tarafından ödenen bir ücreti temsil etmektedir. Çeşitli Trafik Tıkanıklığı Fiyatlandırma Programları, dünyanın büyük şehirlerinde başarıyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, kullanılan bu tür programların ve teknolojilerin başarısını belgeleyen çok sayıda kanıt mevcuttur. Diğer başarılı planlarda olduğu gibi, planlardan elde edilen net kazançlar, sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmeye ve hava kirliliğini azaltmaya yönelik politikalara yeniden yatırılabilir.

Katkıda Bulunduğu Amaçlar:

Değerlendirme Sonuçları:

Yarar Sağlayacak Kesimler
Sorumlu Kurum/Kuruluş
Üçüncü Taraflar

Kentliler, toplu taşıma ağı, ziyaretçiler ve şehir merkezi sakinleri

İBB veya uygulamanın yönetimi amacıyla oluşturulan yeni bir birim

Kentliler ve toplu taşıma işletmecileri