2013 yılından günümüze Avrupa’da birçok kentte uygulanmaya başlanan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKUP) daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak amacıyla kentlerdeki ve çevrelerindeki insanların ve ticari kuruluşların hareketlilik gereksinmelerinin karşılanması için hazırlanan stratejik bir plandır. Geleneksel ulaşım planlamasından temel farkı ise ulaşım talebinden ziyade insana odaklanmasıdır. Ayrıca dinamik bir plan olarak sürekli izlenmekte ve ortak akılla güncellenmektedir.

Eylül 2019’da başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Projesi (İstanbul SKUP); Birleşik Krallık (FCDO) Küresel Geleceğin Şehirleri Refah Fonu Programı kapsamında Arup yükleniciliğinde ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) stratejik danışmanlığında, Ulaşım Daire Başkanlığımız Ulaşım Planlama Müdürlüğünce katılımcılık prensipleri doğrultusunda yürütülmüştür.

İstanbul SKUP, gerek Türkiye’de gerekse dünyada 16 milyon nüfusa sahip bir kentte yapılan ilk SKUP çalışmasıdır. Avrupa SKUP literatürüne pandemi süreci çalışmaları ile girmiş ve kendi literatürünü oluşturmuştur.