İstanbul SKUP vizyonu, İstanbul’da planlama çalışmaları ilerledikçe ulaşılması hedeflenen dokuz temel amaca dayanmaktadır.

Amaçların her biri için, İstanbul SKUP’un uygulanması sırasında izlenecek bir dizi gösterge geliştirilmiştir. Her bir gösterge için temel bir değer tanımlanmaya çalışılmış ve hedefler geliştirilmiştir. Göstergeler ve hedefler belirli zaman aralıklarında izlenecektir.

Tüm amaçlar, gösterge ve ilgili hedefleri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

Bu amaç, kentteki herkesin tüm ulaşım modlarına kolay, güvenilir, ekonomik ve kesintisiz erişiminin sağlanması üzerinedir.

Temel Göstergeler
2040 Hedefleri

Ulaşım harcamasının, nüfusun en yoksul %20’lik hane halkı bütçesi içindeki yüzdesi

%5 (en yoksul %20’lik kesim)

Toplu taşıma ile 30 dakikalık yolculuk süresi içinde erişilebilen iş yeri yüzdesi

%30

Raylı sistem ve metrobüs istasyonlarına, toplu taşıma ile 15 dakikalık, aktif türler ile 10 dakikalık yolculuk süresi içinde erişebilen nüfusun yüzdesi

%30 artış

Basamaksız erişime sahip raylı sistem ve metrobüs istasyonlarının yüzdesi

%100 uygunluk

Tekerlekli sandalye ile erişilebilir; ve görsel ve sesli yardım uygulamalarına sahip otobüslerin yüzdesi

%100 uygunluk

Otobüs duraklarının çevresinde 250 m yarıçap içindeki sokaklar dâhil tekerlekli sandalye ile erişilebilir otobüs duraklarının yüzdesi

%50-%100 uygunluk

İşe veya bir eğitim kurumuna herhangi bir ulaşım türü ile geliş gidişte geçen ortalama yolculuk süresi

İş yolculukları: 30 dk.

Okul yolculukları: 15 dk

Bu amaç, kentin ulaşım sisteminin çevreye etkilerinin (hava kirletici emisyonlar, sera gazları, gürültü kirliliği vb.) en aza indirilmesi/önlenmesi üzerinedir.

Temel Göstergeler
2040 Hedefleri

Tüm kentsel alan yolcu ve yük taşımacılığı türlerinde kişi başına düşen, enerji kaynağından tekerleklere (yaşam döngüsü) sera gazı salımları

%60 azalma

Toplu taşıma filosunda kullanılan elektrikli, hibrit, hidrojenli araçların payı

Otobüsler ve raylı sistem için %100

Elektrikli, hibrit, hidrojen otomobil ve taksilerin payı

%50

Farklı kentsel ulaşım gürültüsünden etkilenen nüfusun yüzdesi

65 dB ve üzeri gürültüden etkilenen nüfusta %75 azalma,

55 dB ve üzeri gürültüden etkilenen nüfusta %50 azalma

Bu amaç, kentin ulaşım sisteminin ekonomik açıdan verimli ve kazançlı, değişen taleplere ve krizlere (afetler, pandemi vb.) uyum sağlayabilmesi ve işler durumda olması üzerinedir.

Temel Göstergeler
2040 Hedefleri

Toplu taşıma işletmelerinin maliyet karşılama (gelir/maliyet) oranları

Raylı sistemler için minimum 0,8, otobüs için minimum 0,6 ve feribotlar için minimum 0,9 oranının sağlanması

Bu amaç, ciddi yaralanmaların ve ölümlerin yaşanmadığı bir ulaşım sisteminin sağlanması üzerinedir.

Temel Göstergeler
2040 Hedefleri

Kişi başına ölüm

Merkez bölgelerde (karma arazi kullanımına) trafik kazaları kaynaklı sıfır ölüm.

Ana arterlerde %60 azalma

Kişi başına ciddi yaralanma sayısı

%70 azalma

Bu amaç, trafik akımının kesilmesini önleyen ve otomobil kullanımının azaltılmasını destekleyen bir ulaşım sisteminin sağlanması üzerinedir.

Temel Göstergeler
2040 Hedefleri

Karayolu trafiğinde yoğun olmayan saatlere kıyasla yoğun saatlerdeki gecikmeler (özel araç trafiği)

%15 azalma

Seçilmiş 10 koridorda, yoğun saatlerde, araç trafiği yoğunluğunun ağırlıklı ortalaması

%40 azalma

Seçilmiş 10 merkezi alanda, cadde üstü ve cadde dışı araç otopark alanlarındaki toplam azalma

Cadde üstü ve cadde dışı otopark alanlarının %80 oranında kaldırılması.

Bu amaç, toplu taşımanın yaygınlaştırılmasını ve otomobil yerine toplu taşımanın (otobüs, metrobüs, raylı sistemler, denizyolu) tercih edilmesini sağlayan bir ulaşım sisteminin oluşturulması üzerinedir.

Temel Göstergeler
2040 Hedefleri

Türel dağılımda toplu taşımanın payı

% 35

Toplu taşıma kullanımından duyulan memnuniyet

Raylı sistem ve deniz hatları için %85-90, otobüs hatları için %75-80 oranında memnuniyet

Bu amaç, bisiklet ve yürüme gibi aktif ulaşım türlerinin yolculuklardaki payının artırılmasını sağlayan bir ulaşım sisteminin oluşturulması üzerinedir.

Temel Göstergeler
2040 Hedefleri

Aktif türler ile yapılan yolculukların yüzdesi

Yaya %45

Bisiklet %5

Yürünebilirlik endeksi

YUAP kapsamında önerilen proje sonucunda hesaplandıktan sonra 2 yıllık periyotlarla güncellenmesi, yayınlanması ve buna bağlı hedeflerin geliştirilmesi önerilmektedir.

Bisiklete özgü altyapının uzunluğu

3.680 km

Bu amaç, kentsel yaşam alanlarının (konut, işyeri vb.) bir arada planlandığı karma ve yüksek yoğunluklu arazi kullanımını destekleyen verimli bir ulaşım sisteminin sağlanması üzerinedir.

Temel Göstergeler
2040 Hedefleri

İş, okul ve diğer yolculuklarda ortalama yolculuk süresi

Her bir tür için %20 azalma

Aktif türler ile yapılan yolculukların yüzdesi

Yaya %45

Bisiklet %5

Bu amaç, kentsel lojistik ve yük taşımacılığının etkinliğini ve verimliliğini artıran ve çevresel etkilerini en aza indiren/önleyen bir ulaşım sisteminin sağlanması üzerinedir.

Temel Göstergeler
2040 Hedefleri

Seçilen yerleşim bölgelerinde gün içi saatlerinde (07.00-19.00) kamyon ve yük araçlarının toplam karayolu trafiğine oranı

%50 azalma