SKUP çalışmaları iki yıllık süreçte iç ve dış paydaşların yüksek katılımıyla yürütülmüştür. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, odak grup toplantıları, anket ve birebir görüşmelerde özellikle temsiliyeti düşük grupların katılımını sağlamaya özen gösterilmiştir. Çalışma süresince 220 paydaş, 25 çevirimiçi çalıştay ve diğer yöntemlerle projeye dahil edilmiştir. 

Son 6 aylık dönemde tema ve projelerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda aktif katılım sağlayan ve sürece hakim olan 80 paydaş İBB dışından olmak üzere, toplam 160 paydaşın davet edilmesiyle 2021 yılı Nisan ve Eylül aylarında çevirimiçi çalıştaylar yapılmıştır. Bu safhadaki ilk çalıştayda katılımcılardan, SKUP kapsamında yine katılımcı süreçlerle belirlenen politika paketlerine yönelik proje önerileri alınmış, ikinci çalıştayda ise temalar altında gruplandırılan ve ana proje olarak tanımlanan 26 projeye yönelik teknik ekibin yorumları alınarak bu projelerin İstanbul’un ulaşım sistemi bakımından öncelikleri tartışılmıştır. 

25 ÇALIŞTAY 255 PAYDAŞ

İstanbul Ulaşımının Geleceği
22, 23, 24 Haziran, 3 Temmuz ve 13 Temmuz 2020 İç ve Dış Paydaş Çalıştayları
İstanbul SKUP Vizyon, Amaçlar,
Göstergeler ve Hedefler
14 Ekim 2020 Çalıştayı
İstanbul SKUP Önlemlerin Planlanması
25 ve 27 Ekim 2020
İç ve Dış Paydaş Çalıştayları
4 Aralık 2020 Uzman Çalıştayı
İstanbul SKUP Uygulama Planı Ana Projeler
17, 24, 25, 26 Mart 2021
5 Oturumlu İBB İç Paydaş Çalıştayları
8 ve 4 Nisan 2021
8 Oturumlu İç ve Dış Paydaş Çalıştayları
16 Eylül 2021
4 Oturumlu İç ve Dış Paydaş Çalıştayları
Covid-19 pandemi koşullarında tamamı çevrimiçi olarak düzenlenen çalıştay, görüşme ve anketlerle;  Belediyeler, İlçe Belediyeleri, STKlar, İBB, özel sektör, akademisyen ve operatör  temsilcilerinden oluşan, toplamda 255 paydaşa ulaşıldı ve 134 paydaştan geri dönüş ve katkı alındı.
Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık ilkesine göre %73 oranında Temsiliyeti Yetersiz Grupların katılımı sağlandı.
Başta Ulaşım Planlama olmak üzere, 23 farklı İBB müdürlükleri ve iştiraklerinden katılımcıların yer aldığı İBB SKUP Ekibi kuruldu.
 
Düzenli koordinasyon toplantıları, atölye çalışmaları ve SKUP Eğitim Modülleri ile Kapasite Geliştirme
faaliyetleri yürütüldü.
 
İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde Bisiklet, Yaya ve
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik
Birimleri kuruldu.