SKHP çalışmaları iki yıllık süreçte iç ve dış paydaşların yüksek katılımıyla yürütülmüştür. Çalışma kapsamında yürütülen çalıştay, odak grup toplantıları, anket ve birebir görüşmelerde özellikle temsiliyeti düşük grupların katılımını sağlamaya özen gösterilmiştir. Çalışmanın başından bu yana 220 paydaş 25 çevirimiçi çalıştay ve diğer yöntemlerle projeye dahil edilmiştir. Son 6 aylık dönemde tema ve projelerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda ise, şimdiye dek katılımı sürekli ve bu sayede sürece hakim ve yaklaşık 80’den fazlası İBB dışından olan 160 paydaşın davet edilmesiyle 2021 Nisan ve Eylül aylarında çevirimiçi çalıştaylar yapılmıştır. Bu safhadaki ilk çalıştayda katılımcılardan, SKHP kapsamında yine katılımcı süreçlerle belirlenen politika paketlerine yönelik proje önerileri alınmış, ikinci çalıştayda ise teknik ekip tarafından temalar altında gruplandırılan ve ana proje olarak tanımlanan 26 projeye yönelik yorumları ve bu projelerin İstanbul’un ulaşım sistemi bakımından öncelikleri tartışılmıştır. 

25 ÇALIŞTAY 255 PAYDAŞ

İstanbul Ulaşımının Geleceği
22, 23, 24 Haziran, 3 Temmuz ve 13 Temmuz 2020 İç ve Dış Paydaş Çalıştayları
İstanbul SKHP Vizyon, Amaçlar,
Göstergeler ve Hedefler
14 Ekim 2020 Çalıştayı
İstanbul SKHP Önlemlerin Planlanması
25 ve 27 Ekim 2020
İç ve Dış Paydaş Çalıştayları
4 Aralık 2020 Uzman Çalıştayı
İstanbul SKHP Uygulama Planı Ana Projeler
17, 24, 25, 26 Mart 2021
5 Oturumlu İBB İç Paydaş Çalıştayları
8 ve 4 Nisan 2021
8 Oturumlu İç ve Dış Paydaş Çalıştayları
16 Eylül 2021
4 Oturumlu İç ve Dış Paydaş Çalıştayları
Covid-19 pandemi koşullarında tamamı çevrimiçi olarak düzenlenen çalıştay, görüşme ve anketlerle;  Belediyeler, İlçe Belediyeleri, STKlar, İBB, özel sektör, akademisyen ve operatörlerin temsilcilerinden oluşan, toplamda 255 paydaşa ulaşıldı ve 134 paydaştan geri dönüş ve katkı alındı.
Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Kapsayıcılık ilkesine göre %73 oranında Temsiliyeti Yetersiz Grupların katılımı sağlandı.
Başta Ulaşım Planlama olmak üzere, 23 farklı İBB müdürlükleri ve iştiraklerinden katılımcıların yer aldığı İBB SKHP Ekibi kuruldu.
 
Düzenli koordinasyon toplantıları, atölye çalışmaları ve SKHP Eğitim Modülleri ile Kapasite Geliştirme
faaliyetleri yürülmektedir.
 
İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde Bisiklet, Yaya ve
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik
Birimleri kuruldu.