Vizyon, Amaçlar ve Senaryolar

İstanbul SKUP; sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek için İstanbul’un eşsiz coğrafyası ve tarihi değerleriyle uyumlu, güvenli, entegre, erişilebilir ve ödenebilir hareketlilik seçeneklerinden oluşan karma bir yapı sunan, insan ve çevre odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir ulaşım sistemini hedefler.

İstanbul’da hareketliliğin geleceği konusunda vizyon oluşturulması için temel katılımcılık yaklaşımı, kilit paydaşlarla işbirliği olarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda, bir dizi paydaş çalıştayı gerçekleştirilerek temsiliyeti düşük grupların oluşturduğu STKlara, meslek odalarına, toplu taşıma işletmecilerine, çeşitli özel sektör kuruluşlarına, ilçe belediyelerine, ilgili kamu kurumlarına ve akademik uzmanlara danışılmıştır. Çalıştaylarda; paydaşların kendi alanları ile ilgili değerleri ve İstanbul’un mevcut ulaşım sisteminin bu değerleri karşılayıp karşılamadığı, eğer karşılamıyorsa kısa-orta-uzun dönemdeki öncelikleri ve son olarak İstanbul ulaşım sisteminin 2040 yılında nasıl olması gerektiğine dair konular ele alınmıştır.