İstanbul SKHP vizyonu, İstanbul’da planlama çalışmaları ilerledikçe ulaşılması hedeflenen dokuz temel amaca dayanmaktadır.

Amaçların her biri için, İstanbul SKHP’nin uygulanması sırasında izlenecek bir dizi gösterge geliştirilmiştir. Her bir gösterge için temel bir değer tanımlanmaya çalışılmış ve hedefler geliştirilmiştir. Göstergeler ve hedefler belirli zaman aralıklarında izlenecektir.

 

Tüm amaçlar, gösterge ve ilgili hedefleri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

Bu amaç, kentteki herkesin tüm ulaşım modlarına kolay, güvenilir, ekonomik ve kesintisiz erişiminin sağlanması üzerinedir.

Indicators
Draft Targets (2040)

Percentage of the poorest quintile (lowest 20%) of the population’s household budget spent on transportation

5% (poorest quintile)

Percentage of jobs accessible within 30 min of PT travel time

%30

Percentage of population within 15 min travel time by public transport or 10 min travel time by active modes to rail transit and BRT stations

30%  increase

Percentage of rail transit and BRT stations with step-free access

100% compliance

Percentage of buses that are wheelchair accessible, and have provisions for the visual and hearing impaired

100% compliance

Percentage of bus stops that are wheelchair accessible, including streets within 250 m radius of bus stops

50%-100% compliance

Average travel time to and from work or an educational establishment, using any mode of transport

Work trips 30 min.

School trips: 15 min.

Bu amaç, kentin ulaşım sisteminin çevreye etkilerinin (hava kirletici emisyonlar, sera gazları, gürültü kirliliği vb.) en aza indirilmesi/önlenmesi üzerinedir.

Indicators
Draft Targets (2040)

Per capita well-to-wheel GHG emissions by all urban area passenger and freight transport modes.

60% reduction

Share of electric, hybrid, hydrogen vehicles used in the PT fleet

%100 for buses and rail.

Share of electric, hybrid, hydrogen cars and taxis

%50

Percentage of population affected by different urban transport noise levels

Total affected over 65 dB decrease by 75%,

Total affected over 55 dB decrease by 50%

Bu amaç, kentin ulaşım sisteminin ekonomik açıdan verimli ve kazançlı, değişen taleplere ve krizlere (afetler, pandemi vb.) uyum sağlayabilmesi ve işler durumda olması üzerinedir.

Indicators
Draft Targets (2040)

Cost recovery (revenue/cost) ratios of PT operators

Maintain minimum of: 0.8 for metro 0.6 for bus 0.9 for ferries

Bu amaç, ciddi yaralanmaların ve ölümlerin yaşanmadığı bir ulaşım sisteminin sağlanması üzerinedir.

Indicators
Draft Targets (2040)

Per capita fatalities

Zero fatalities in traffic accident in central areas (mixed-use)

60% reduction in main arterials

Per capita serious injuries

70% reduction

Bu amaç, trafik akımının kesilmesini önleyen ve otomobil kullanımının azaltılmasını destekleyen bir ulaşım sisteminin sağlanması üzerinedir.

Indicators
Draft Targets (2040)

Delays in road traffic during peak hours compared to off-peak travel (private road traffic)

15% reduction

Sum of weighted averages of vehicle traffic during 4 morning and evening peak hours over 10 representative corridors

40% reduction

Sum of reductions in on-street and offstreet vehicle parking spaces removed in 10 representative central areas

80% on-street and off-street parking spaces removed

Bu amaç, toplu taşımanın yaygınlaştırılmasını ve otomobil yerine toplu taşımanın (otobüs, metrobüs, raylı sistemler, denizyolu) tercih edilmesini sağlayan bir ulaşım sisteminin oluşturulması üzerinedir.

Indicators
Draft Targets (2040)

Share of PT in total modal split

% 35

The perceived satisfaction of using public transport

85%-90% for rail transit and sea, 
75%-80% for bus

Percentage of the IMM budget allocated to public transport investments

To be defined after the completion of the current and under construction projects

Bu amaç, bisiklet ve yürüme gibi aktif ulaşım türlerinin yolculuklardaki payının artırılmasını sağlayan bir ulaşım sisteminin oluşturulması üzerinedir.

Indicators
Draft Targets (2040)

Percentage of trips made by active modes

Walk 45%

Bicycle 5%

Walkability index

To be revised and published every 2 years after the completion of proposed project in the context of Pedestrian Master Plan and it is recommended to develop targets accordingly

Length of a dedicated cycle infrastructure

3,680 km

Bu amaç, kentsel yaşam alanlarının (konut, işyeri vb.) bir arada planlandığı karma ve yüksek yoğunluklu arazi kullanımını destekleyen verimli bir ulaşım sisteminin sağlanması üzerinedir.

Indicators
Draft Targets (2040)

Average trip lengths for work, school and other trips

20% reduction for each mode

Percentage of trips made by active modes

Walk 45%

Bicycle 5%

Bu amaç, kentsel lojistik ve yük taşımacılığının etkinliğini ve verimliliğini artıran ve çevresel etkilerini en aza indiren/önleyen bir ulaşım sisteminin sağlanması üzerinedir.

Indicators
Draft Targets (2040)

Percentage of truck traffic to overall traffic in selected central areas for daytime hours (07:00–19:00)

50% reduction